POZIV: Nova generacija Balkanske škole za mlade

Centar za napredne studije i Ured za tursku dijasporu i srodne narode Vlade Republike Turske pozivaju zainteresirane studente dodiplomskog (BA) i postdiplomskog (MA) studijskog programa da se prijave za treću generaciju polaznika programa „Balkanska škola za mlade“.

Cilj neformalnog i integriranog studijskog programa „Balkanska škola za mlade“ je ponuditi raznoliki spektar temeljnih znanja iz različitih oblasti humanističkih nauka za studente koji žele proširiti znanstvene vidike.

Studijski program je organizovan modularno u vidu pružanja temeljnih znanja, ovoga puta iz oblasti međunarodnih odnosa, te kulture i civilizacije. Moduli sadrže 12 sati predavanja (3 školska časa sedmično). Program obuhvata i radionicu (1), te klub knjige (1) kroz koje će polaznici moći usvojiti dodatna znanja i vještine. Ostale aktivnosti obuhvataju javno predavanje (1), posjete različitim institucijama kulture u BiH poput muzeja, pozorišta, filmskih projekcija i sl.

Program će se realizirati u Sarajevu od 25. februara do 1. maja 2019. godine. Uspješni polaznici po završetku programa stječu certifikat o završenoj edukaciji, te se nagrađuju ekskurzijom u Istanbul.

Program će biti održan na bosanskom jeziku s mogućnošću organiziranja određenih sadržaja na engleskom jeziku, te će se preferirati kompetentno poznavanje ovog jezika.

Broj polaznika je ograničen (25). Selekcija polaznika će biti izvršena na osnovu aplikacijskog formulara, te intervjua sa kandidatima koji prođu prvi krug selekcije.

Svi troškovi programa su pokriveni od strane organizatora.

Zainteresovani kandidati popunjen APLIKACIJSKI FORMULAR mogu dostaviti najkasnije do petka, 15. februara 2019. godine, putem elektronske pošte na: projectmanager@cns.ba (Mirnes Duranović, projektni menadžer Centar za napredne studije). Dodatne informacije u vezi programa možete dobiti pozivom na: +387 33 716 042 ili +387 61 330 035 (M. Duranović).


Formalni sistemi obrazovanja u složenom savremenom kontekstu zahtijevaju sve više dopunskih programa koji otvaraju vidike studentima i unapređuju njihova znanja i vještine. Neformalni studijski programi u tom smislu mnogostruko doprinose temeljnom društvenom zadatku, a to je holistički obrazovan građanin. Iako neformalni studij zahtijeva marljiv rad i usvajanja znanja, on donosi dodatni kvalitet otvorenog i obuhvatnog kritičkog mišljenja zahvaljujući visokom stepenu fleksibilnosti i nezavisnosti.

„Balkanska škola za mlade“ predstavlja edukativnu platformu talentiranim i uspješnim studentima koji žele unaprijediti svoja saznanja o svijetu i društvu, pospješiti svoj intelektualni i kulturni razvoj i učiniti sebe odgovornim predvodnicima svekolikog društvenog boljitka.

Nastavu će držati univerzitetski profesori i predavači koji će polaznicima ponuditi fundamentalni okvir unutar relevantnih naučnih disciplina, pomoći im da razumiju globalni i lokalni kontekst i tako ih osposobiti za suočavanje sa kompleksnim pitanjima savremenog svijeta. Nastavni cilj neće se ogledati u pasivnom predavanju i pukom memoriziranju, nego u razvijanju volje za sticanjem novih saznanja, univerzalnim vrijednostima, društvenim angažmanom.

Budućnost pripada uspješnim, široko obrazovanim mladim osobama sposobnim da dubinski razumijevaju kompleksnost svijeta u kojem žive, a ne uskim stručnjacima ograničenih kompetencija i kvaliteta.

Pridružite nam se da proširimo svoja znanja i kompetencije, a za dobrobit i boljitak svih nas!

APLIKACIJSKI FORMULAR_BYS Sarajevo 2019

Leave a Reply