Ova Politika privatnosti i žastite korisničkih podataka odnosi se na povjerljivost ličnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije i verifikacije na Forumu (domeni) “cns.ba” i čini sastavni dio Općih uslova korištenja domene/web stranice/Foruma CNS.BA. Vlasnik i administrator CNS.BA, kao pružatelj usluga internet stranice (Foruma), pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika Foruma, a posebno Zakona o zaštiti ličnih podataka i Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Ovim tekstom opisano je kako vlasnik i administrator CNS.BA (u daljnjem tekstu: CNS.BA) obrađuje lične podatke.

 

Pravna osnova obrade ličnih podataka

Prihvaćanjem ove Politike privatnosti i zaštite korisničkih podataka klikom, prilikom registracije korisnika odnosno prijavom na internet stranici CNS.BA, korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom ličnih podataka kako ih ovaj tekst utvrđuje. Korisnik slanjem svojih ličnih podataka putem email adrese, upisom korisničkog imena i šifre (prijavom), te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uslova korištenja i ove Politike privatnosti i zaštite korisničkih podataka sklapa ugovorni odnos za korištenje sadržaja na internet stranici/domeni CNS.BA.

 

 

Lični podaci koje prikuplja i obrađuje CNS.BA

Prilikom registracije na internet stranici CNS.BA  od budućeg korisnika možemo zatražiti pružanje određenih informacija (ličnih podataka) kao što su:

– email adresa (aktivna email adresa na koju šaljemo potvrdnu vezu/link),

– korisničko ime (po izboru, ako je dostupno) i

– personalizirana šifra.

Osim toga, CNS.BA upotrebljava neosjetljive podatke poput kolačića (engl. cookies) ili identifikatora uređaja u svrhe kao što su mjerenje/statistika posjeta i pregleda sadržaja (Google Analytics), pamćenja Vaše prijave, omogućavanja boljeg korisničkog iskustva i ispravnog prikaza sadržaja. Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računara, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa domeni CNS.BA, informacije o hardveru, softveru ili internet pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sistemu vašeg računara, te verziji aplikacije i vašim jezičkim postavkama.

 

 

Naša misija zaštite privatnosti korisničkih podataka

Smisao ove politike privatnosti je i povećanje nivoa naše transparentnosti, gdje Vas kao posjetioca i korisnika izvještavamo o svim procesima obrade i prikupljanja podataka koji se odnose na Vas. Podatke prikupljamo vođeni principom minimizacije prikupljanja i obrade. To znači da prikupljamo samo one podatke koji su nužni kako bi Vam omogućili registraciju i nesmetano korištenje CNS.BA. Zaštitu korisničkih podataka CNS.BA razumijeva krajnje ozbiljno i poduzima određene mjere opreza kako bi lični podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže, ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako CNS.BA provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može garantovati zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s internet stranice CNS.BA, te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Prikupljeni podaci registrovanih korisnika su u elektronskom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između korisnika i stranice CNS.BA odvija sigurnim protokolom. CNS.BA se obavezuju da će u dobroj namjeri koristiti podatke koje je dobio od korisnika tokom korištenja domene “CNS.BA” te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. CNS.BA može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima koje je dobio tokom njihovog korištenja domene CNS.BA, ili podatke unesene u postupku registracije. CNS.BA se obavezuje da prikupljene privatne podatke poput email adresa, korisničkog imena i IP adrese, neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika na bilo koji način distribuirati.

 

 

Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos ličnih podataka

CNS.BA se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika u svim slučajevima, izuzev u slučaju kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Na pismeni zahtjev nadležnih tijela ili direktno zainteresiranih osoba, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, CNS.BA može tim tijelima ili osobama dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama. CNS.BA nije odgovoran ukoliko usljed hakerskog napada dođe do otkrivanja/curenja (leaking) korisničkih podataka.

 

 

Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje kolačića (Cookies)

Kolačići su male tekstualne datoteke koje internet stranica putem vašeg internet preglednika (web browser) pohranjuje na vašem računaru ili mobilnom uređaju. Pomažu web-lokaciji upamtiti informacije o vašem posjetu, primjerice, vaš odabrani jezik i druge postavke. To može učiniti vašu sljedeću posjetu lakšom i bržom, a web-lokaciju korisnijom. Kolačići igraju važnu ulogu. Bez njih upotreba interneta predstavljala bi puno veću frustraciju. Kolačići se posvuda upotrebljavaju za spremanje vaših preferencija kako bi internet stranice radile učinkovitije. Upotrebljavaju se i za praćenje vašg korištenja interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internet oglasa na temelju vaših preferencija. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive korisnicima. Ipak, možete promijeniti postavke internet preglednika tako da samostalno izaberete hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti te zatim automatski obrisati pri zatvaranju internet preglednika spremljene kolačiće i ostale postavke. Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih bitni(ji)h dijelova internet stranice i boljeg korisničkog iskustva. Podaci koji se prikupljaju koriste se u svrhe kao što su: mjerenje/statistika posjeta i pregleda sadržaja (Google Analytics), pamćenja prijave registrovanog korisnika, omogućavanja optimizacije korisničkog iskustva, personalizacije i ispravnog prikaza sadržaja… Uređivanjem postavki kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računaru. Upravljanje i podešavanje postavkama kolačića može se napraviti u internet pregledniku. Na vezama/linkovima u nastavku možete pronaći detaljnije informacije o upravljanju kolačićima u Vašem internet pregledniku uz napomene da neke postavke mogu ovisiti i o uređaju kojim pristupate internetu (desktop računar, tablet ili mobitel) i nisu sve dostupne na bosanskom jeziku:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Opera

Samsung Internet

Safari iOS

Safari Mac

CNS.BA koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google, Inc. (“Google”). Google poslužuje kolačiće kako bi analizirao promet do ove web-lokacije. Podaci o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijele se s Googleom u tu svrhu. Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju naše web stranice (uključujući vašu IP adresu) bit će prenesene na Google i pohranjene na poslužiteljima (serverima) u Republici Irskoj gdje će se čuvati najduže 26 mjeseci nakon čega će biti izbrisani. Google će koristiti te informacije u svrhu vrednovanja vašeg korištenja naše web stranice, sastavljanjem izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web mjesta i pružanjem drugih usluga vezanih uz aktivnost web stranica i korištenje interneta. Google također može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon, ili ako takve treće strane obrađuju podatke u ime kompanije Google. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Googleposjeduje. Dalje informacije o Googleovimpravilima o privatnosti možete dobiti na web adresi http://www.google.com/privacy.html.

Ukoliko želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema “kolačiće”, to možete učiniti ovdje.

Više o kolačićima možete pronaći na različitim web stranicama, a neke od njih su: allaboutcookies.org, youronlinechoices.eu, cookiehub.com i dr. O pravilima zaštite podataka i privatnosti na internetu u EU možete pročitati na europa.eu. Građani EU ovdje mogu saznati kako su zaštićeni njihovi lični podaci, koja prava im pomažu da ponovno preuzmu kontrolu nad svojim podacima i što učiniti kada nešto pođe po zlu.

Ponekad ažuriramo pravila koja se tiču upotrebe kolačića i zaštite ličnih podataka. Službenom i važećom Politikom privatnosti i zaštite korisničkih podataka smatra se ona čiji tekst se nalazi na ovoj web lokaciji.

Svaki korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi ličnih podataka koji su korišteni prilikom posjete/pregleda web stranice i/iliregistracije na CNS.BA može nas kontaktirati putem email adrese cns@bih.net.ba.