Počela treća IIIT ljetna škola

Uvodnim obraćanjima direktora Centra za napredne studije dr. Ahmeta Alibašića i direktora Fairfax instituta dr. Ermina Sinanovića, 5. augusta 2015. godine počela je treća IIIT evropska ljetna škola pod nazivom Muslims in Europe: Challenges of Pluralism.

Ljetnu školu u Sarajevu organizovao je Centar za napredne studije, londonski ured Međunarodnog instituta za islamsku misao i Evropski institut za epistemološke studije u Briselu u saradnji sa Fairfax institutom iz SAD-a. Domaćin ljetne škole i ove godine je Internacionalni univerzitet u Sarajevu.

Program je prvenstveno namijenjen studentima na postidiplomskom i doktorskom studiju koji žele steći dodatne informacije i upoznati se sa savremenim pristupima u oblastima islamskih, humanističkih i socioloških nauka. Programu prisustvuje 25 učesnika iz jedanaest evropskih zemalja.

Među predavačima nalaze se dr. Jonathan Brown, dr. Jasser Auda, dr. Jorgen S. Nielsen, dr. Fikret Karčić, dr. Ahmet Alibašić, dr. Ziaudin Sardar, dr. Ermin Sinanović, dr. Tuba Boz, dr. Yaqub Mirza, dr. Omar Hasan Kasule, dr. Younus Mirza. Prvi radni dan bio je rezervisan za dr. Jonathana Browna koji je predstavio savremeni pristup istraživanjima kur'anskog i hadiskog teksta.

Tokom 80 radnih sati u okviru petnaestodnevnog programa učesnici će imati priliku da, pored prisustva predavanjima renomiranih stručnjaka u svojim oblastima, predstave svoje istraživačke projekte na radionicama, te da učestvuju u diskusijama tokom i u pauzama među sesijama.