Održana dva webinara u organizaciji CNSa

U nedjelju, 6.12.2020. godine, Centar za napredne studije (CNS) je u saradnji sa Centrom za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) realizovao dva webinara: „Efikasno upravljanje vremenom“ sa trenericom Samirom Žunić Velagić i „Korištenje tehnika kreativnog učenja u online obrazovanju“ sa trenericom Enisom Aganović.

Cilj webinara „Efikasno upravljanje vremenom“ je bio da učesnici ovladaju vještinama organizacije vremena, pravilnog korištenja vremena i izrade planova korištenja vremena. Webinar je, između ostalih, obradio sljedeće teme: važnost vremena, odnos prema vremenu, organiziranje vremena, pravilno korištenje vremena, savjeti za bolje korištenje vremena.

Webinar „Korištenje tehnika kreativnog učenja u online obrazovanju“ je obuhvatio diskusiju o izazovima učenja u online okruženju, što predstavlja realnost učenja i života u vrijeme pandemije, ali i učesnicima ponudio tehnike kreativnog učenja, izuzetno aplikabilne kako prilikom preuzimanja znanja tako i prilikom prenošenja znanja.