Održan okrugli stol „Drama gostoprimstva“

Održan okrugli stol „Drama gostoprimstva“

Udruga „Centar za mirovno obrazovanje“ (CMO) i Centar za napredne studije (CNS) sinoć su u hotelu „Holiday“ u Sarajevu održali treći od šest okruglih stolova u povodu proslave 800. obljetnice susreta sv. Franje Asiškog i sultana Malika al-Kamila, pod zajedničkim nazivom „Drama gostoprimstva“.

Voditelj okruglog stola bio je Alen Kristić, a izlagači Senada Tahirović, Franjo Šarčević, Zilka Spahić Šiljak i Marko-Antonio Brkić.

Pledirajući za to da nam priča o susretu sv. Franje i sultana Malika al-Kamila bude izvor nadahnuća za trajno odupiranje politikama straha i isključivanja, teologinja Senada Tahirović sa slušateljima je podijelila osobnu viziju odgovornog dijaloga koji se zasniva na islamskoj tradiciji.

Sveučilišni profesor matematike i glavni urednik portala „Prometej“, Franjo Šarčević, ukazao je na tragu susreta sv. Franje i sultana Malika al-Kamila da je jedan od glavnih preduvjeta da monoteističke religije otključaju svoj humanizirajući potencijal njihov raskid s višestoljetnim robovanjem logici kompetitivnog prestiža.

Podastirući feministički pogled na susret sv. Franje i sultana Malika al-Kamila, sveučilišna profesorica rodnih studija Zilka Spahić-Šiljak naglasila je da je taj susret bio moguć jer su i sv. Franjo i sultan Malik al-Kamil u sebi prigrlili i njegovali feminino, distancirajući se od toksične muškosti koja počiva na porivu nasilne dominacije.

Sociolog i religijski pedagog Marko Antonio-Brkić usporedio je „duh Asiza“, ponikao iz susreta sv. Franje Asiškog i sultana Malika al-Kamila 1986, s duhom Orwellove „1984“, s nadom da će u našoj domovini, ali i cijelom svijetu „duh Asiza“ u konačnici prevladati.

Okrugli stol obogatio je i prigodan glazbeni program – kompozicija „Rob“ Josipa Hatzea, „Pietà Signore“ Allesandra Stradella i ilahija „Kad Procvatu behari“ u izvedbi Sinisa Markanovic, uz klavirsku pratnju Fuada Šetića.

Preuzeto: Centar za mirovno obrazovanje