Modul: „Muslimani u Evropi“

Modul: „Muslimani u Evropi“

U toku je upis polaznika/ca na tematski modul „Muslimani u Evropi“. Kroz ovaj kvalitetan, informativan i pažljivo koncipiran ciklus predavanja vodit će nas Muhamed Jusić, islamski teolog i analitičar.

Ne propustite priliku upoznati se s historijom prisustva muslimana i islamske civilizacije u Evropi, izazovima migracija i integracije muslimana, njihovim doprinosom evropskoj misli, vezama Bosne i Endelusa, pozicijom muslimana u Evropi u kontekstu rastuće islamofobije i terorističkih prijetnji.

Modul „Muslimani u Evropi“ uključuje 9 predavanja i radionica sa sljedećim temama:

Historija prisustva muslimana i islamske civilizacije u Evropi;
Doprinos muslimana evropskoj misli, kulturi i civilizaciji;
Veze Bosne i Endelusa, dva evropska iskustva islama;
Integracija muslimana u društveni i politički život Evrope, izazovi i mogućnosti;
Muslimani u Evropi, broj, status, organizacija, izazovi;
Muslimani u Evropi između terorističkih prijetnji i islamofobije;
Izazovi migracija, šta izbjeglice uistinu donose u Evropu;
Evropski islam ili kako akomodirati islam u javni prostor Evrope;
Refleksije dešavanja na Bliskom istoku na budućnost Evrope.

Predavač: Muhamed Jusić

Trajanje ciklusa: od 12.3. do 7.5.2016.

Mjesto održavanja: Multimedijalna sala CEI „Nahla“, Džemala Bijedića 122

Termin održavanja: subotom, 17.00-19.00 h (s pauzom od 30 min)

Kako se prijaviti:
Prijaviti se možete putem ONLINE FORMULARA ili na info desku. Polaznici/ce plaćaju participaciju u iznosu od 30 KM po osobi za cijeli kurs (posebna pogodnost: bračni parovi kurs plaćaju 50 KM). Uplate participacije na info desku CEI Nahla je potrebno izvršiti  najkasnije do 9.3.2016. godine.  Po završetku kursa polaznicima/cama se izdaje certifikat.
O predavaču:
Muhamed Jusić je islamski teolog i analitičar, saradnik web portala Al Jazeera Balkans, kolumnist glasila IZ-a BiH “Preporod”, saradnik magazina “Start BiH” za međunarodne teme i koordinator projekta “Islam in South East Europe – ISEEF”. Diplomirao je islamsku teologiju – Odsjek za apologetiku (akaid) na Islamskom univerzitetu u Medini, Saudijska Arabija. Preveo je i štampao više kraćih djela s arapskog i engleskog jezika. Autor je nekoliko knjiga islamske tematike, kao što su “Islamistički pokreti”, “Od arapskog proljeća do arapske zime”,  te monografije svetih gradova Meke i Medine.

Modul „Muslimani u Evropi“ dio je ciklusa tematskih modula koje od 2014. godine Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” realizira u saradnji s Centrom za napredne studije iz Sarajeva s ciljem da omogući stjecanje kvalitetnog znanja iz različitih disciplina širokom krugu ljudi, uz svesrdnu pomoć renomiranih stručnjaka iz ovih oblasti.