Memorijalno predavanje “Profesor Fikret Karčić”

U znak sjećanja na rahmetli profesora Fikreta Karčića, Centar za napredne studije je, u saradnji sa Bošnjačkim institutom u Sarajevu, 6. oktobra 2022. godine organizovao inauguralno Memorijalno predavanje “Profesor Fikret Karčić”.


Predavanje pod naslovom “Muslims under Nazi Rule 1939-1945” održao je britansko-njemački historičar David Motadel, profesor na javnom istraživačkom univerzitetu London School of Economics and Political Science. Motadel je i autor knjige Islam and Nazi Germany's War (Harvard University Press, 2014) prevedene na nekolicinu svjetskih jezika.

Planirano je da se Memorijalno predavanje “Profesor Fikret Karčić” održava na godišnjem nivou s temama iz oblasti i akademskog interesa rahmetli profesora Karčića.