Jajce: Održano predavanje “Savremeni izazovi odgoja”

Jajce: Održano predavanje "Savremeni izazovi odgoja"

U foajeu Doma kulture Jajce, u četvrtak 28. aprila 2016. godine, održano je predavanje na temu “Savremeni izazovi odgoja”.

Predavanje je organizovala Asocijacija žena “Esma Sultanija” Jajce u suradnji sa Centrom za napredne studije. Predavač je bila mr. Amina Isanović-Hadžiomerović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U toku predavanja Isanović-Hadžiomerović  ukazala je  na zamke odgoja 21.vijeka i sukob generacija koje se ne razumijevaju, ali i u isto vrijeme važnost uloge odgajatelja koji bi se morao osloboditi ‘okova’ ličnog viđenja pravila ponašanja te se pokušati staviti u ulogu djeteta i na taj način pokušati ga bolje razmijeti.

Jajce: Održano predavanje "Savremeni izazovi odgoja"

„Svi mi uvijek polazimo od sebe, svoga djetinjstva i odgoja. Da bismo odgajali i sami moramo biti odgojeni. Svako vrijeme  ima svoja pravila ponašanja i vrijednosti. Bez obzira u kojem društvu odrastali, temeljna zadaća mladih jeste  izgradnja identiteta. Nastala je odgojna praznina među generacijama, koja je dovela do cvjetanja jeftine zabave, želje za propagandizmom i autonomnošću“ – između ostaloga naglasila je Isanović Hadžiomerović.

Održano predavanje drugo je u ovogdišnjem nizu Asocijacije „Esma sultanija“ čime su obilježili 2. godine svoga rada i angažmana na polju edukacije žena grada Jajca.