Studije o dimenzijama sunneta

NaslovStudije o dimenzijama sunneta (Bosnian)
Godina izdanja2018
IzdavačCentar za napredne studije
FormatB5
UvezMehki
ISBN978-9958-022-69-2
Broj stranica213
Cijena20,00 KM
Dostupno uCentar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i)

Ovo djelo ima za cilj da nam prikaže samo dio tih kapaciteta uzornog života Božijeg Poslanika, s.a.v.s., i da nas potakne da svoje živote usklađujemo s njim kako bismo polučili u našim životima rezultate bar približne onima koje je u svom životu ostvario Muhammed, s.a.v.s.

Da bismo se kao muslimani što više okoristili uzornim životom Božijeg Poslanika, s.a.v.s., imamo obaveze koje prevazilaze vrijeme i prostor u kojem živimo, a koje se mogu svesti na sljedeće:

  1. temeljito upoznavanje sunneta;
  2. pravilno razumijevanje;
  3. dosljedno, istrajno i cjelovito primjenjivanje i
  4. vjerodostojno promoviranje i afirmiranje vrijednosti, vjerovanja, načela, znanja i iskustava koja su nam prenesena u sunnetu.

 

 
IZVODI IZ RECENZIJE

Knjiga Studije o dimenzijama sunneta prof. dr. Zuhdije Hasanovića predstavlja značajan doprinos razumijevanju sunneta kod nas. Autor, kroz različite dimenzije sunneta, odslikava cjelokupan spektar poslaničke riječi i djela koja je on emanirao i demonstrirao u svojoj dvadesettrogodišnjoj poslaničkoj misiji. Autor, koristeći relevantnu literaturu i najmjerodavnije autore koji su o tome pisali, na jedan znalački i, znanstveno korektan način, približava nam sve dimenzije sunneta koje bi trebali shvatiti na pravilan način i, time, izbjeći pogrešna shvatanja koja su uprisućena u posljednje vrijeme i kod nas i u svijetu. Ono što posebno imponira u ovom djelu jeste autorova objektivnost i izbjegavanje svake vrste pristrasnosti, pa nam navodi i citira dijametralno različite stavove i mišljenja, ne želeći izostaviti niti devalvirati ni jedno od njih, kako bi dobili sasvim jasnu sliku različitih pristupa pojedinim dimenzijama sunneta.

prof. dr. Šefik Kurdić

***

Nikad ranije na prostorima Bosne i Hercegovine pa i šire nije bilo više rasprave o tome šta je to sunnet a šta bid’at, šta je suština a šta forma našeg ibadeta, šta je ispravnije i je li ono što je drukčije od moje prakse ikako ispravno, kao što je to u ovo naše postratno vrijeme. Skoro svi kažu da im je izvor i dokaz njihovih stavova Kur’an i Hadis, međutim u praksi vidimo mnogo toga različitog, što nije bila slika u vrijeme ashaba, r.a., i prvih odabranih generacija. Kao jedan od izlaza iz situacije u koju smo zapali jeste i iščitavanje knjige prof. dr. Zuhdije Hasanovića Studije o dimenzijama sunneta u kojoj on nudi rješenje, vraćajući nas ponovo na čisti izvor Poslanikove, s.a.v.s., prakse, sunneta, kao drugog i nezaobilaznog izvora naše vjere.

prof. dr. Fuad Sedić


Zuhdija Hasanović (r. 1967) profesor je hadisa na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. U okviru svoga naučno-istraživačkog rada posebno se bavi pitanjima normativnosti i percepcije sunneta. Objavio je, izmedu ostaloga, sljedeće knjige: Rad h. Mehmed-ef. Handžića na polju hadiskih znanosti s osvrtom na djelo “lzharul-behadža bi šerh Sunen Ibn Madža” (Sarajevo: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i IC “El-Kalem”, 2004) i Percepcije sunneta(Sarajevo: IC “El-Kalem” i CNS, 2012). Učestvovao je u prevođenju više djela s arapskog jezika, od kojih izdvajamo: Dimenzije sunneta Seida Ismaila Alija, Jusufa el-Karadavija i Muhammeda Selame Gabarija (Sarajevo: IC “El-Kalem” i CNS, 2012), Ihja ulumid-din Ebu Hamida el-Gazalija (Sarajevo: Bookline d.o.o., 2004-2006), Tefsir Ibn Kesira (Sarajevo: Visoki saudijski komitet za pomo6 Bill, 2002), Hanefijski fikh Abdulhamida Mahmuda Tuhmaza (Sarajevo: Grabus, 2002-2003) i dr. Aktualni je dekan Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.