Socijalna distanca među mladima

NaslovSocijalna distanica među mladima (Bosnian)
Godina izdanja2019
IzdavačCentar za napredne studije
FormatB5
UvezMehki
ISBN978-9926-471-05-7
Broj stranica171
Cijena19,00 KM
Dostupno uCentar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i)

Ovo istraživanje imalo je za cilj da se ustanovi u kojoj mjeri su vrijednosne orijentacije kod mladih značajne determinante nivoa socijalne distance koju oni uspostavljaju; te u kojoj mjeri su intervenirajuće varijable (lično i kolektivno samopoštovanje, nacionalni identitet, prosocijalne tendencije i neke socio-demografske varijable) značajni prediktori socijalne distance među mladima u Bosni i Hercegovini.

Socijalna distanca među mladima

Rezultati istraživanja mogu biti osnova za osmišljeno općedruštveno nastojanje u funkciji jačanja međunacionalnih i međuvjerskih socijalnih veza u funkciji razvijanja pozitivnog okruženja za suživot u razlikama. Ovo posebno važi ako se ima u vidu višedecenijski suživot pripadnika različitih nacionalnih i vjerskih grupacija u Bosni i Hercegovini.

***

Životno iskustvo mladih oblikuje se pod utjecajem sadržaja i iskustava koja nastaju u okviru bliskog socijalnog okruženja, ali i onih koji nastaju u širim, internacionalnim okvirima. Mladi u Bosni i Hercegovini, pod utjecajem aktuelne politike, medija, porodice, vršnjaka, sadržaja nacionalne grupe predmeta u školi, danas su u značajnoj mjeri nacionalno i religijski socijalizirani, a za očekivati je da će tako odgajati (ili biti spremni za odgajanje) i svoje djece, motivirani najviše potrebom održanja vlastite religije i nacije. Isti odgojni faktori bi mogli biti u funkciji jačanja socijalnog kapitala i razvijanja zdravog socijalnog identiteta, koji ima kapaciteta da razumije i prihvati „drugog“ i „drugačijeg“.


Izet Pehlić je vanredni profesor odgojnih znanosti u Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici i Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Prodekan je za naučnoistraživački rad i glavni urednik Zbornika radova na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Završio je dodiplomski i postdiplomski studij pedagogije. Doktorirao je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Objavio je univerzitetski udžbenik, četiri knjige i jedan priručnik za nastavu. Objavio je niz znanstvenih i stručnih radova iz odgojnih znanosti, te učestvovao na većem broju domaćih i međunarodnih znastveno-stručnih konferencija.