Principi islamske jurisprudencije

NaslovPrincipi islamske jurisprudencije (Bosnian)
Naslov originalaPrinciples of Islamic Jurisprudence
PrevodilacNedim Begović
Godina izdanja2017
IzdavačCentar za napredne studije
FormatB5
UvezMehki
ISBN978-9958-022-58-6
Broj stranica483
Cijena25,00 KM
Dostupno uCentar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i)

Knjiga je većim dijelom posvećena izlaganju nauke usul el-fikha na način kako je nalazimo u pouzdanim izvorima. Također smo iskoristili priliku, posebno u novom izdanju, da ukažemo na značaj problematike usul el-fikha koja je postala predmetom promišljanja i polemike u moderno doba. Pitanja koja se tiču pojedinačnih doktrina usula tretirana su u relevantnim poglavljima ove knjige. Iznijeli smo prijedloge o mogućim prilagođavanjima i raspravljali o reformskim prijedlozima koje su muslimanski učenjaci iznijeli u skorije vrijeme. Prijedlozi o kojima smo raspravljali generalno tragaju za načinima i sredstvima koja će omogućiti da se pojedinačne doktrine usul el-fikha koriste u zakonodavnim i sudskim procesima savremenog sistema vladavine.

Posljednje poglavlje knjige izlaže novu shemu usul el-fikha i predlaže reorganiziranje njegove metodologije s ciljem postizanja veće unutrašnje usklađenosti i konsolidacije ove discipline. Može se očekivati da bi revidirana shema usul el-fikha doprinijela i premoštavanju jaza koji se razvio između Šerijata i statutarnog prava a, u konačnici, postizanju njihove suštinske integracije. To bi, najverovatnije, podrazumijevalo postepen proces pripreme koji bi mogao kulminirati ustavnom reformom. Taj bi proces muslimanskoj legislativi pružio raznoliku i resursima bogatu metodologiju a muslimansku vladu doveo u poziciju na kojoj bi mogla očekivati veću podršku javnosti za svoje programe. Predložena nova shema usul el-fikha obećava uspješno prevazilaženje nedostataka konvencionalne pravne teorije, posebno u odnosu na idžtihad i idžma’, dvije najopćenitije ali ipak neaktivne doktrine usula, koje tek treba iskoristiti kao instrumente legislativne konsolidacije i reforme. Nova shema predlaže da se oboje podvede pod uredbe ul el-emra, što je kur’anska formula koja kombinira vlast s konsultiranjem, stručnost vodeće uleme i učenjaka drugih disciplina, te podstiče učešće, originalnost i konsenzus unutar tkiva zakonito izabrane vlasti. Ova shema kombinira interese i kontinuiteta i promjene u okviru revidiranog, a opet suštinski nepromijenjenog usul el-fikha te ga vodi prema njegovom logičkom zaključku.

                                                 Izvod iz Zaključka