Pravno-historijske studije

NaslovPravno-historijske studije (Bosnian)
Godina izdanja2016
IzdavačCentar za napredne studije
FormatA5
UvezMehki
ISBN978-9958-022-37-1
Broj stranica196
Cijena30,00 KM
Dostupno uCentar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i)

Ova knjiga sadrži članke i istraživačke bilješke koje je autor objavio u naučnim i stručnim časopisima u periodu 2004-2015. Uvršteni tekstovi odnose se na glavno područje autorovog naučnog interesa – pravnu historiju. Uključuju teorijska razmatranja o vezi između pravne historije i komparativnog prava, historiju islamskog prava i institucija, fenomen kodifikacije, te bavljenje zločinom genocida na primjeru BiH.

Vremenski okvir na koji se ovi tekstovi odnose protežu od početka modernizacije na Balkanu do savremenog doba. Historijski fenomeni ne posmatraju se kao starine već kao događaji koji imaju bitan uticaj na sadašnjost.

Rekonstrukcija prošlih događaja vrši se, kako je poznato, na osnovu postojećih znanja o prošlosti i duha vremena u kome historičar živi.

Polazeći od toga da je svaka historija savremena historija, i ove tekstove treba razumjevati i kao kazivanje o našem vremenu.

Predgovor