Obilježja kulture mladih: istraživanja i osvrti

NaslovObilježja kulture mladih: istraživanja i osvrti (Bosnian)
Godina izdanja2018
IzdavačCentar za napredne studije
FormatB5
UvezMehki
ISBN978-9958-022-72-2
Broj stranica187
Cijena18,00 KM
Dostupno uCentar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i), ,

Znanstvena monograija “Obilježja kulture mladih – istraživanja i osvrti” značajan je doprinos u oblasti istraživanja karakteristika populacije mladih u Bosni i Hercegovini. Ona nudi pregled različitih psihosocijalnih karakteristika omladinske populacije, kao što su empatija, radni stilovi, dimenzije roditeljstva, stres, život u inozemstvu… Monograija je napisana jasnim jezikom i stilom. Čitatelju pruža uvid u suvremene dileme mladih i biće korisna za sve profesionalce koji rade sa omladinskom populacijom. Monograija je ključna također i za razvoj preventivnih programa i programa pedagoško-psihološke pomoći mladima.

prof. dr. Gregor Žvelc
specijalist kliničke psihologije Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo
Univerza na Primorskem, UP FAMNIT, Oddelek za psihologijo Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana


Knjiga „Obilježja kulture mladih – istraživanja i osvrti“ čiji su autori Amel Alić, Haris Cerić i Sedin Habibović predstavlja djelo u kojem su prikazani veoma značajni teorijsko-metodološki i empirijski uvidi u neka najznačajnija pitanja i probleme mladih u savremenom društvu. Naime, pored oslanjanja na najvažnije teorijske koncepte o subkulturama i porodičnim kontekstima u kojima žive mladi u rukopisu su autori prikazali empirijske pokazatelje spomenutih problema koji su nastali na metodološki pažljivo i precizno utemeljenim i u mnogim segmentima veoma inovativno konstruiranim istraživanjima. Pri tome autori veoma uspješno ostvaruju dvostruku konkretizaciju istraživanih problema, i to u kontekstu najznačajnijih interdisciplinarnih teorijskih koncepata s jedne, i u kontekstu savremenog bosanskohercegovačkog društva, s druge strane. […] Stoga, rukopis predstavlja značajan prilog i doprinos području odgojno-obrazovnih znanosti i srodnih humanističkih i društvenih znanosti a posebno području socijalne pedagogije, socijalne psihologije, porodične pedagogije, interkulturalne pedagogije i pedagoške antropologije. Osim toga, sadržaj rukopisa bi mogao biti značajan i za najširu čitalačku publiku jer su u njemu obrađeni neki od važnijih životnih i živih problema i procesa.

prof. dr. Adnan Tufekčić
Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Odsjek pedagogija-psihologija


Amel Alić (1971), doktor pedagoških nauka. Zaposlen je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici gdje predaje pedagošku grupu predmeta (Pedagogija, Porodična pedagogija i Interkulturalna pedagogija). Autor je i koautor šest knjiga i velikog broja istraživanja i stručnih radova iz oblasti znanosti o odgoju u domaćim i međunarodnim časopisima. Godine 2016. izabran je za člana Odbora za pedagoške nauke pri Akademiji nauka i umjetnosti BiH.

Haris Cerić (1974), doktor pedagoških nauka. Zaposlen je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu gdje je angažiran na predmetima Pedagogija, Metodika nastave, Socijalna pedagogija i Andragogija. Autor je i koautor šest knjiga i velikog broja istraživanja i stručnih radova iz oblasti znanosti o odgoju u domaćim i međunarodnim časopisima. Godine 2016. izabran je za člana Odbora za pedagoške nauke pri Akademiji nauka i umjetnosti BiH.

Sedin Habibović (1973), magistar psiholoških nauka. Zaposlen u JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona kao šef Odjeljenja za prevenciju i savjetovanje. Licencirani je EMDR praktičar, terapeut Sistemskih konstelacija, Učitelj je programa Mindfulness, praktičar Transakcione analize te praktičar još nekoliko terapijskih metoda i tehnika. Koautor je više knjiga, publikacija i priručnika. Objavio je veći broj stručnih i naučnih radova iz oblasti psihologije, kako u domaćim tako i u međunarodnim časopisima. Član je više stručnih udruženja iz oblasti psihologije i psihoterapije.