Načela dobre vladavine u islamskoj civilizaciji

NaslovNačela dobre vladavine u islamskoj civilizaciji (Bosnian Language)
Godina izdanja2022
IzdavačCentar za napredne studije
FormatA5
UvezMehki
ISBN978-9926-471-56-9
Broj stranica140
Cijena19,20 KM
Dostupna u:Centar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i)

IZ UVODA

U ovom radu odlučili smo se fokusirati na tri teme: (1) učešće građana u političkim procesima, odnosno na način na koji se legitimira vlast, (2) vladavinu prava i (3) profesionalizam u javnom sektoru.

Zašto ove tri teme? Iskustvo nas uči da poželjan politički sistem počiva na dvama neovisnim i jednakim stubovima: učešću građana u vlasti i zaštiti ljudskih prava i sloboda, tj. na demokratiji i vladavini prava. Prvi pojedincu garantira učešće u političkom životu a potonji štiti njegova individualna prava. Samo jedno nije dovoljno da bi se postiglo ono što se želi od dobrog političkog sistema jer su demokratija i ljudska prava neodvojivi jedno od drugog. Naglasak na jednom može potkopati drugo. Fokusiranje na vladavinu prava može marginalizirati prava naroda i dovesti do vladavine neizabranih tehnokrata. Obratno, demokratska većina može prekršiti temeljna prava pojedinaca ili grupa, kao što se dešava u tzv. neliberalnim demokratijama. Zato je vladavina prava važna da bi se osiguralo da državne agencije i institucije funkcioniraju valjano i ne podlegnu utjecaju moćnih političkih aktera. Ukratko, da bi jedna država uživala legitimitet, mora biti u stanju simultano osigurati učešće građana u vlasti i vladavinu prava. Naš treći izbor jeste profesionalizam u javnoj sferi, jer se u savremenim državama odnosi na armije javnih službenika koji u ime države donose odluke o podjeli javnih resursa, od javnih prihoda do licenci za upotrebu frekvencija.

 

IZ RECENZIJA

Radi se o originalnom naučnom djelu koje propituje tri načela dobre vladavine u okvirima islamske civilizacije: a) učešće građana u političkim procesima, b) vladavinu prava i c) profesionalizam u javnom sektoru. Djelo je značajno iz naučnih razloga, jer nas autor vrlo argumentirano upoznaje s islamskim pogledom na osnovna načela dobre vladavine pronalazeći ih u kur’anskim ajetima, uzornom životu Muhammeda, s.a.v.s., i praksi pravednih halifa, posebno prve dvojice. Autor potom nudi vrlo slikovito povijesni uvid u primjenjivanje i mnogo češće neprimjenjivanje tih načela, što se odrazilo na napredovanje, odnosno slabljenje muslimanske civilizacije. Kao krunu svega ranije izloženog autor nam daje jasne smjernice na kojim načelima treba insistirati ako želimo imati dobru vladavinu, pa i mi danas u Bosni i Hercegovini, što ovom radu daje vrlo snažnu aplikativnu dimenziju.

prof. dr. Zuhdija Hasanović

Knjiga postavlja jasan vrijednosni okvir na kojem treba biti zasnovana dobra vladavina u muslimanskim društvima. Ona je istovremeno i kritika postojećih proturječnosti unutar sunijske političke misli, pogotovo u sferi legitimnosti vlasti, kao i u nedostatku konsultativne vladavine. Manirom vrsnog arheologa historijske zaostavštine, autor iskopava malo poznate izvore i dovodi ih u vezu s glavnom temom. Time oživljava muslimanske ideje i praksu, a istovremeno ih čini relevantnim za savremena razmatranja unutar političke misli i dobre vladavine. Metodološki precizno, empirijski podržano i jasno napisano, ovo djelo pomiče naše granice razumijevanja u području dobre vladavine u islamskoj civilizaciji.

dr. Ermin Sinanović


Knjigu po promotivnoj cijeni od 19,20 KM možete naručiti putem Facebook stranice Centra za napredne studije, u Centru za napredne studije (ul. Marka Marulića 2C, Sarajevo,  +387 33 716 042), u Klubu knjige Connectum (ul. Ćurčiluk veliki 27, Sarajevo), ili putem broja telefona +387 61 434 113 (WhatsApp/Viber dostupan).

Kompletno izdanje dostupno u PDF-u na linku ispod