Kratki uvod u Šerijat

NaslovKratki uvod u šerijat (Bosnian)
Godina izdanja2017
IzdavačCentar za napredne studije
FormatA5
UvezMehki
ISBN978-9958-022-47-0
Broj stranica168
Cijena12,00 KM
Dostupno uCentar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i)

U brojnim razgovorima s novinarima i istraživačima s prostora bivše Jugoslavije ali i Zapadne Evrope primjetan je njihov interes za skoro identična pitanja o islamu – Šta je to Šerijat? Šta je fetva? Da li su Šerijat i demokratija kompatibilni? Da li Šerijat odobrava samoubilačke napade? Da li Šerijat poštuje ljudska prava? Šta je džihad?

Ukazala se potreba da se sačini priručnik sa često postavljanim pitanjima i konciznim odgovorima na njih, koji bi bio lahko dostupan studentima, istraživačima i novinarima. Ovaj priručnik podijeljen je u nekoliko cjelina, koje obuhvataju historijat, izvore, ciljeve i škole tumačenja šerijatskog vjerozakona, zatim pitanja koja se odnose na interakciju Šerijata i sekularnog prava te odnose Šerijata i međunarodnog prava. Zadnji dio bavi se položajem muslimana u nemuslimanskim državama i važnošću šerijatskog vjerozakona u takvim okolnostima.

Cilj ovog rada nije da tumači Šerijat – to je posao šerijatskih pravnika i islamskih teologa. Ovaj rad Šerijat posmatra isključivo kao jedan od mnogih pravnih sistema u svijetu i analizira njegovu interakciju s izazovima dvadeset i prvog stoljeća. Rad svakako ne odgovara na sva moguća pitanja niti je iscrpan u bilo kojem pogledu. On je namijenjen da služi kao priručnik uz ostala dostupna djela na našim jezicima.

iz Uvoda