Psihološki priručnik za imame

NaslovPsihološki priručnik za imame (Bosnian)
Godina izdanja2023
IzdavačCentar za napredne studije, Udruženje Ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
FormatA5
UvezMehki
ISBN978-9958-801-31-0 (Udruženje Ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hrecegovini); 978-9926-471-89-7 (Centar za napredne studije)
Broj stranica166
Cijena15,00 KM
Dostupna uCentar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i),

Posao vjerskog službenika obuhvata vrlo raznovrsne zadatke i zahtjeve. Također, on ima i svoje specifičnosti koje proizlaze iz društvene pozicije imama a odnose se na način na koji je on percipiran u zajednici. Pored miješanja privatnih uloga i „poslovne“ uloge, posebno u manjim zajednicama, često ne postoji jasna granica između privatnog i profesionalnog vremena vjerskog službenika, zapravo, u percepciji džematlija imam je uvijek na poslu.

Na osnovu anketiranja prigodnog uzorka dugogodišnjih imama, napravljena je lista tema koje obuhvataju aspekte posla značajne za njih, kako bi se osiguralo da Priručnik, uistinu, ima namjenu koja je u osnovi njegove same ideje – da bude praktičan i koristan u svakodnevnom životu i radu. Stoga, Priručnik obuhvata kliničke teme koje se tiču mentalnog zdravlja, stresa i profesionalnog sagorijevanja, posttraumatskog stresnog poremećaja, reagiranja u kriznim situacijama. Priručnik tretira i teme koje se odnose na međuljudske odnose: komunikaciju i socijalne vještine, koje su važne i u profesionalnom i u privatnom životu, kao i teme koje se tiču ličnog usavršavanja (upravljanje emocijama i vremenom). Kako bi se vjerski službenici osnažili i u svojoj ulozi edukatora, Priručnik obrađuje i temu intelektualnog razvoja djece, metode rada sa mladima, te načine motiviranja djece u mektebu sa naglaskom na praktične implikacije naučnih spoznaja i konkretne metode rada koje proistječu iz njih.

Priručnik nije, niti može biti zamjena za dodatnu psihologijsku literaturu o određenoj temi, nego predstavlja pokušaj da se na jednom mjestu objedine relevantne informacije koje služe kao smjernice za bolje razumijevanje i prepoznavanje problema sa značajnom psihološkom komponentom, te adekvatnije reagiranje na njih.