Donji Vakuf: Obojimo februar

Donji Vakuf: Obojimo februar

Centar za napredne studije je početkom februara podržao realizaciju radionica u okviru projekta „Obojimo februar“.

Organizator projekta, čiji je cilj razvijanje svijesti o reciklaži i upotrebi prividno neupotrebljivih predmeta, je Udruženje „Hava“ iz Donjeg Vakufa. Polaznice su bile učenice osnovnih škola na području Općine Donji Vakuf.

Donji Vakuf: Obojimo februar

Radionice su realizirane u periodu 3-5. februar 2016. godine u “Četvrtoj osnovnoj školi” Torlakovac, “Trećoj osnovnoj školi” Oborci i OŠ “Hasan Kjafija Pruščak” Prusac. Tehnikama reupotrebe starih predmeta izrađenih od platna i drveta ovladalo je 46 učenica.