Završna ceremonija Balkanske škole za mlade za 2016. godinu