Faculty Member

Bosanski jezik

Uvod u filozofiju islamskog odgoja

Khosrow Bagheri

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Uvod u filozofiju islamskog odgoja autora Khosrowa Bagherija.

Uvod u filozofiju islamskog odgoja

Strukturu ove knjige čine dva dijela. Prvi dio je prevod knjige Introduction to the Philosophy of Education in the Islamic Republic of Iran čiji je autor Khosrow Bagheri (Husro Bakeri) u prevodu Sedada Dizdarevića.

***

Drugi dio knjige je Dodatak koji čine dva poglavlja, čija je uloga da se upotpuni dati naslov knjige Uvod u filozofiju islamskog odgoja, a za potrebe istraživača i studenata u Bosni i Hercegovini. Autor poglavlja je Izet Pehlić. Cilj je da se na jednom mjestu ponude mišljenja različitih evropskih autora o filozofiji odgoja, s jedne strane, i stavovi islamskih mislilaca o islamskom odgoju, s druge strane.

***

Neosporno je da danas postoji izuzetna potreba da se govori o odgoju iz perspektive islama, ali na znanstven, suvisao i utemeljen način. Odgoj i odgojne znanosti, uostalom kao i sve druge znanosti, suočavaju se sa zasićenjem, besciljnošću i svojevrsnim aporijama vlastitog postojanja. Nužno je ponuditi nove, svježe i drugačije pristupe problemu odgoja čovjeka i svrsi samog odgojnog procesa. Ova knjiga nastoji na nov i drugačiji način progovoriti o odgoju u opštem smislu, a zatim i o odgoju iz perspektive islama.