Faculty Member

Bosanski jezik

Studije o islamskoj civilizaciji: Muslimanski doprinos renesansi

Ahmeda Essa i Othman Ali

Krajem decembra 2016. godine, u izdanju Centra za napredne studije, iz štampe je izašla publikacija Studije o islamskoj civilizaciji: Muslimanski doprinos renesansi autora Ahmeda Essaa i Othmana Alija. Ona predstavlja bosanski prijevod djela Studies in Islamic Civilization: The Muslim Contribution to the Renaissance koji je pripremio Munir Drkić.

Centar za napredne studije ima veliko zadovoljstvo predstaviti izvanrednu knjigu o dostignućima islamske civilizacije i intelektualnom nasljeđu vjere koja je promijenila svijet. Knjiga Studije o islamskoj civilizaciji: Muslimanski doprinos renesansi, koju potpisuju Ahmed Essa i dr. Othman Ali, predstavlja odličan pokušaj da se ispravi pogrešna slika o islamu i da se ponovo predstave historijske istine o “zlatnom dobu” koje je utrlo put islamskoj renesansi i, uz to, renesansi Zapada.

Ova knjiga je obavezno štivo za naučnike i studente, ali i za šire čitateljstvo, budući da pokazuje kakvu su civilizaciju muslimani stvorili, te otkriva njene zaboravljene i dugo zapostavljene doprinose zapadnoj civilizaciji.

Ahmed Essa je univerzitetski profesor koji je u periodu od 1967. do 1991. predavao multikulturološku literaturu i kreativno pisanje na Univerzitetu u Nevadi. Bio je poznat po svom ekspertskom poznavanju afričke i bliskoistočne literature, a njegovo iskustvo odrastanja u Južnoj Africi mu je ponudilo inspiraciju za kreativno pisanje. Prof. Essa je 1960. godine osnovao Društvo muslimana Sjeverne Nevade, koje danas broji nekoliko hiljada članova. Ahmed Essa je  umro 15. juna 2008. godine.

Othman Ali je kanadski professor bliskoistočnih studija. Trenutno predaje na Odsjeku za historiju Salahuddinovog univerziteta u iračkom gradu Erbilu. Napisao je brojna djela o bliskoistočnoj historiji i politici, a poseban fokus interesovanja je usmjerio ka istraživanju društveno-političkih odnosa kurdske zajednice. Magistarsku tezu iz međunarodnih odnosa je odbranio na Univerzitetu Guelph u Kanadi, a doktorirao na Univerzitetu u Torontu. Od 1994. do 1998. je radio kao vanredni professor na Odsjeku za historiju i civilizaciju Univerziteta Ryerson u Torontu. Dr. Ali također predsjedava Kurdsko-turskim naučnim centrom u Erbilu.