Faculty Member

Bosanski jezik

Strateško planiranje i implementacija u islamskim organizacijama

Rafik Issa Beekun

Početkom juna 2015. godine, u izdanju Centra za napredne studije i IC “El-Kalem”, iz štampe je izašla knjiga pod nazivom Strateško planiranje i implementacija u islamskim organizacijama autora Rafika Isaa Beekuna, istaknutog profesora Univerziteta iz Nevade. Radi se o prijevodu knjige originalnog naslova Strategic Planning and Implementation for Islamic Organizations. 

Knjiga je od prvog objavljivanja postala izrazito popularna na engleskom govornom području i izuzetno korištena u praksi. Strategijski menadžment kao koncept nastao je početkom 70-tih godina kao rezultat iskazane potrebe teorije i prakse menadžmenta. Shvatajući njegovu ulogu i značaj u savremenom okruženju koje karakteriše kompleksnost i nepredvidivost, organizacije pribjegavaju ovom konceptu koji im omogućava adekvatan odgovor na zahtjeve okruženja. Vremenom su organizacije shvatile da nije dovoljno strateški planirati, već je podjednako bitno načiniti stratešku promjenu u zadatim uvjetima.

S obzirom na to da se današnje organizacije razlikuju prema obliku organizovanja i izabranoj djelatnosti, to nužno nameće potrebu prilagođavanja procesa strategijskog menadžmenta promjenljivim zahtjevima. Otuda se javlja interes i potreba za izučavanjem ove oblasti koja ne gubi na značaju, već sasvim suprotno, otvara nove perspektive.

Zbog toga, ova knjiga koja je pred vama, ima dovstruku ulogu i značaj: prvo, ona pruža temeljna znanja iz ove relativno mlade naučne discipline, i, drugo, daje uvid u specifičnosti strateškog planiranja i implementacije u islamskim organizacijama. Na taj način, čitaoci su u prilici da u potpunosti shvate i private dvije bazične koncepcije na kojima se zasniva ova vrlo vrijedna knjiga. Također, knjiga ima posebnu vrijednost zbog obilja dodatnog materijala koji na praktičan način pojašnjava teorijske koncepte. Takav pristup od čitaoca traži aktivno sudjelovanje uz dodatnu angažovanost i živuću interakciju.

(izvadak iz predgovora izdanju na bosanskom jeziku)

Kompletnu publikaciju u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.