Faculty Member

Bosanski jezik

Socijalna distanca među mladima

Izet Pehlić

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Socijalna distanca među mladima autora Izeta Pehlića.

Ovo istraživanje imalo je za cilj da se ustanovi u kojoj mjeri su vrijednosne orijentacije kod mladih značajne determinante nivoa socijalne distance koju oni uspostavljaju; te u kojoj mjeri su intervenirajuće varijable (lično i kolektivno samopoštovanje, nacionalni identitet, prosocijalne tendencije i neke socio-demografske varijable) značajni prediktori socijalne distance među mladima u Bosni i Hercegovini.

Socijalna distanca među mladima

Rezultati istraživanja mogu biti osnova za osmišljeno općedruštveno nastojanje u funkciji jačanja međunacionalnih i međuvjerskih socijalnih veza u funkciji razvijanja pozitivnog okruženja za suživot u razlikama. Ovo posebno važi ako se ima u vidu višedecenijski suživot pripadnika različitih nacionalnih i vjerskih grupacija u Bosni i Hercegovini.

***

Životno iskustvo mladih oblikuje se pod utjecajem sadržaja i iskustava koja nastaju u okviru bliskog socijalnog okruženja, ali i onih koji nastaju u širim, internacionalnim okvirima. Mladi u Bosni i Hercegovini, pod utjecajem aktuelne politike, medija, porodice, vršnjaka, sadržaja nacionalne grupe predmeta u školi, danas su u značajnoj mjeri nacionalno i religijski socijalizirani, a za očekivati je da će tako odgajati (ili biti spremni za odgajanje) i svoje djece, motivirani najviše potrebom održanja vlastite religije i nacije. Isti odgojni faktori bi mogli biti u funkciji jačanja socijalnog kapitala i razvijanja zdravog socijalnog identiteta, koji ima kapaciteta da razumije i prihvati „drugog“ i „drugačijeg“.


Izet Pehlić je vanredni profesor odgojnih znanosti u Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici i Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Prodekan je za naučnoistraživački rad i glavni urednik Zbornika radova na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Završio je dodiplomski i postdiplomski studij pedagogije. Doktorirao je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Objavio je univerzitetski udžbenik, četiri knjige i jedan priručnik za nastavu. Objavio je niz znanstvenih i stručnih radova iz odgojnih znanosti, te učestvovao na većem broju domaćih i međunarodnih znastveno-stručnih konferencija.