Faculty Member

Bosanski jezik

Šerijat i pravni pluralizam u Evropi

Harun Karčić

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Šerijat i pravni pluralizam u Evropi: primjeri koegzistencije religijskog i sekularnog prava na Starom kontinentu autora Haruna Karčića.

Zadatak ovog istraživanja je odgovoriti na pitanje kakva je interakcija religijskog i sekularnog prava u Velikoj Britaniji, Bosni i Hercegovini i Turskoj. Preciznije, koliko su vjerske zajednice bile uticajne u kreiranju te interakcije? Kakav je položaj i značaj religijskog prava u sekularnoj i laičkoj državi? Kako taj položaj izgleda u Velikoj Britaniji, gdje Anglikanska crkva uživa status državne religije? Kako on izgleda u laičkoj Turskoj i sekularnoj Bosni i Hercegovini – gdje važi princip (u različitim stepenima) odvajanja religije i države?

Prvi dio publikacije teoretske je naravi, a pojašnjava odnos između religije i prava. Ovo je potrebno pojasniti jer, između ostalog, pravni stručnjaci i državni birokrati zaduženi za sprovođenje prava u modernim državama često tvrde da državno pravo prevladava nad svim ostalim postojećim pravima ističući da se nijedan drugi normativni sistem ne može nazivati “pravom”.

Drugi dio ovoga rada analizirat će tri studije slučaja u Evropi. U prvom case studyju ovaj rad će analizirati odnose između države i vjerskih zajednica u Velikoj Britaniji. Druga studija slučaja odnosi se na Bosnu i Hercegovinu, a treća na Tursku.

Cilj ovog istraživanja jeste izučiti interakciju religijskog i sekularnog prava u Evropi danas. Pokušat će se utvrditi okolnosti pod kojima se religijsko pravo može nesmetano praktikovati i primjenjivati ali i okolnosti pod kojima se sekularno pravo suprotstavlja religijskom pravu. Historijski kontekst Velike Britanije, Bosne i Hercegovine i Turske, njihova multikulturalnost, historija pravnog pluralizma i različiti oblici razdvajanja religije od države – čine ih ilustrativnim primjerima. One mogu ukazati ne samo na okolnosti pod kojima se može očekivati slična dinamika interakcije religijskog i sekularnog prava već se može ukazati i na jednu, u literaturi nedovoljno istraženu, dimenziju odnosa religijskog i sekularnog prava.

Kompletnu publikaciju Šerijat i pravni pluralizam u Evropi: primjeri koegzistencije religijskog i sekularnog prava na Starom kontinentu autora Haruna Karčića možete preuzeti OVDJE.

 

 


Harun Karčić je novinar i voditelj na TV kanalu Al Jazeere Balkans. Bavi se ljudskim pravima i geopolitikom Bliskog istoka. Magistrirao je međunarodne odnose na Univerzitetu u Bologni (2010) a doktorirao na Pravnom fakultetu univerziteta u Sarajevu. Objavio je knjigu Kratki uvod u šerijat (2017) te više akademskih članaka, prikaza i analiza u međunarodnim časopisima poput Jornal of Muslim Minority Affairs, Philosophy & Social Criticism i dr.