Faculty Member

Bosanski jezik

Rječnik klasičnih arapskih termina

Munir Mujić

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Rječnik klasičnih arapskih termina: gramatika, književnost, stilistika, metrika: arapsko-bosanski autora Munira Mujića.

Rječnik klasičnih arapskih termina

Bosna i Hercegovina kao i drugi južnoslavenski prostori baštini dugo izučavanje orijentalno-islamskih znanosti, kako u institucionaliziranom tako i u individualnom obliku. Izučavanje arapskog jezika, arapske književnosti, klasične arapske stilistike i u manjoj mjeri arapske metrike zauzima u tome smislu važno mjesto. Na spomenutim prostorima nastala su brojna autorska djela, komentari i prijepisi iz svih navedenih disciplina. I u novije vrijeme nastale su gramatike, rječnici, studije te naučni i stručni radovi iz navedenih oblasti. Svakako, treba imati na umu da je i izučavanje različitih islamskih disciplina uvijek povezano s arapskom lingvistikom i arapskom stilistikom.

***

Ovaj rječnik namijenjen je prije svega onima koji se bave proučavanjem klasič­ne arapske gramatike, odnosno klasične arapske morfologije (al-ṣarf) i sintakse (al-naḥw), zatim klasične arapske stilistike, odnosno retorike (̒ilm al-balāġa), kla­sične arapske književnosti, književne kritike (al-naqd), metrike i znanosti o rimi (‛ilm al-‛arūḍ wa al-qāfiya) te svima koji se bave proučavanjem klasičnih arapskih tekstova iz različitih oblasti.

***

U rječniku su sadržani termini iz naprijed navedenih oblasti i dati su njihovi prijevodni ekvivalenti ili opisni prijevodi na bosanski jezik. U ovom rječniku nastojali smo obuhvatiti autohtone arapske termine, tj. termine koji su nastali kao rezultat klasičnih i postklasičnih arapskih naučnih napora. U rječnik nisu uključeni termini koji su preuzeti iz evropske lingvističke i književnokritič­ke tradicije ili su nastali pod utjecajem te tradicije.