Faculty Member

Bosanski jezik

Psihosocijalni izazovi za budućnost braka i porodice

Selvira Draganović

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Psihosocijalni izazovi za budućnost braka i porodice autorice Selvire Draganović.

Psihosocijalni izazovi za budućnost braka i porodice

U teorijskom dijelu knjige možemo naći vrlo interesantna saznanja u oblasti psihologije porodice, psihologije braka, mentalnog zdravlja, kliničke psihologije i psihologije ličnosti. To je jedan kompleksan set saznanja koji nam pomažu da shvatimo na koji način lične privrženosti i osobine ličnosti unosimo u bračne odnose kao ključne faktore u kreiranju bračnog ne/zadovoljstva te osnova psihosocijalnog i emocionalng blagostanja kao i psihosocijalne i emocionalne interakcije. Ova saznanja imaju i svoju praktičnu vrijednost u razumijevanju bračnih odnosa kao i u procesu bračnog savjetovanja i terapije kada bračni odnosi ne donose sreću i zadovoljstvo u bračnoj zajednici.

Dodatna vrijednost ove knjige je što otvara pitanje i daje analizu proširirene definicije i poimanja porodice u novom kulturološkom i socijalnom kontekstu i povezuje ta poimanja sa poimanjem braka i uspostavljanja drugačijih, manje tradicionalnih bračnih odnosa.

Prof. dr. Senija Tahirović

Katedra za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici


Ne/prilagođenost bračnih partnera, ne/kvaliteta međusobne komunikacije i interakcije te ne/adekvatno suočavanje sa stresnim situacijama i mentalno zdravlje supružnika pod utjecajem je tipa privrženosti, ličnosti i lokusa kontrole. Dakle, ova knjiga može poslužiti stručnjacima u polju porodičnog i bračnog savjetovanja i psihoterapije. Pored toga ona može poslužiti i kao preporuka za osmišljavanje programa i sadržaja predbračnog savjetovanja i pripreme za brak.

Autorica razmatra i percepciju današnje porodice koja se znatno promjenila u odnosu na tradicionalnu kada se smatralo da je porodica stalna jedinica sastavljena od bračnog para i djece. Pojave kao što su razvodi, samohrane obitelji, suživot, zaposlene majke, zamijenjene uloge majke i oca su znakovi kako je vrijeme da se dosadašnja uvjerenja napuste.

Prof. dr. Mevludin Hasanović

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli