Faculty Member

Bosanski jezik

Protokol (Defter) Gornjetuzlanske nahije 1873-1876.

CNS i BALMED

Krajem mjeseca septembra 2015. godine, iz štampe je izišla nova knjiga u izdanju Centra za napredne studije i Centra za civilizacije na Balkanu – BALMED. Radi se o knjizi pod nazivom “Protokol (Defter) Gornjetuzlanske nahije 1873 – 1876.” koju je priredio, preveo i za istu predgovor napisao prof. Omer Nakičević. U predgovoru prof. Nakičević kaže:

“Defter broji devedeset jedan nepaginirani list bez korica i bilo kakva naslova, sa petsto sedam pisama vezanih za Gornju Tuzlu i Gornjetuzlansku nahiju. Sadržaj dokumenata je različit, ali veći dio njih govori o vojnicima, posebno onima koji bespravno napuštaju izvršenje vojne obaveze.

(…) Za ovaj pogled u našu prošlost, pa makar i kroz ovo usko prozorče, mogu biti zainteresovani svi koji se bave proučavanjem političkih, vojnih, ekonomskih i socijalnih zbivanja u periodu na koji se ovaj defter odnosi, kao i oni koji su zainteresovani za kulturna kretanja, stanje školstva, sliku jedne kasabe i  učestvovanje njena stanovništva u odbrani i brižnji u ispomoći braniteljima rodne grude. Svakako, ovaj defter minijaturna je slika strukture tadašnje administracije, načina izbora nosilaca položaja, službenika u administraciji, opsega administrativnih nadležnosti i dr. Defter donosi i općenite informacije o životu stanovništva, funkcionisanju i načinu funkcionisanja administracije, s jedne strane, ali i o odnosu stanovništva prema administraciji, s druge strane.

Pred nama je jedan lijepo napisani Protokol (defter) o raznim događajima jednog vremena koga možemo nazvati protokolom, kao i što stoji u naslovu, o zbivanjima u jednoj kasabi u Bosni i Hercegovini tokom tri – četiri godine, a koja je svojevremeno prednjačila u zoni tzv. Usore i Soli, u ekonomskom smislu, u proizvodnji žitarica i soli, koja je imala i udruženje esnafa soli…”