Faculty Member

Bosanski jezik

Pogrešno pozivanje na poslanika Muhammeda: izazovi i izbori u tumačenju njegovog naslijeđa

Jonathan A.C. Brown

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Pogrešno pozivanje na poslanika Muhammeda: izazovi i izbori u tumačenju njegovog naslijeđa autora Jonathana A.C. Browna. Knjiga predstavlja bosanski prijevod djela Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet’s Legacy koji je pripremila A. Mulović.

Ova knjiga nudi viđenje kako su muslimanski intelektualci nastojali uspostaviti ravnotežu između razuma i Objave, između nauke i religije te diskutovali o vječnim istinama Svetih pisama usred promjenjivih vrijednosti.

***

Muslimani su uvijek čitali Kur’an kroz Poslanikovu ličnost i naslijeđe, bilo da je utjelovljeno u usmenoj ili pisanoj tradiciji, bilo da je nadahnuto vizijama ili akademskim komentarima, ili, pak, komentarima komentara. Osporavano Poslanikovo naslijeđe primarni je komentar Božijeg teksta.

***

U ovoj knjizi profesor Jonathan Brown vodi čitatelja kroz neke od najspornijih savremenih debata u islamu danas, kao što su da li žena može predvoditi namaz u džematu; šta se događa muslimanima koji napuste islam i kakva je uloga nasilja u savremenoj državi. Čitatelje će iznenaditi ono što će naći, nekad ugodno, a nekad ne. Ne treba očekivati da će se svi čitatelji složiti s Brownovim zaključcima. Međutim, moramo se diviti pedantnosti i metodičnosti kojom on analizira tekstualne dokaze za stavove koje zauzima o različitim pitanjima.


Jonathan A.C. Brown (r. 1977) direktor je Alwaleed bin Talal centra za muslimansko-kršćansko razumijevanje i profesor islamskih nauka pri Georgetown univerzitetu u Washingtonu. Bavi se izučavanjem hadisa, islamskim pravom i životopisom poslanika Muhammeda a.s. Brown je glavni i odgovorni urednik Oxsfordske enciklopedije Islam i pravo, i autor više knjiga iz oblasti islamskih nauka poput The Canonization of al-Bukhari and Muslim: The Formation and Function of the Sunni Hadith Canon, Muhammad: A Very Short Introduction, Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World (izdanje na bosanskom Hadis: naslijeđe vjerovjesnika Muhammeda, Centar za napredne studije i El-Kalem, 2016).