Faculty Member

Bosanski jezik

Literarni aspekti kur’anskog teksta: analiza tefsirskih teorija

Omer Hasan al-Qijjam

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Literarni aspekti kur’anskog teksta: analiza tefsirskih teorija autora Omera Hasana al-Qijjama (Naslov originala: Adabiyya al-naṣṣ al-Qur’ānī: baḥṯ fī naẓriyya al-tafsīr). Knjigu je sa arapskog preveo Berin Bajrić.

Literarni aspekti kur’anskog teksta: analiza tefsirskih teorija
Literarni aspekti kur’anskog teksta: analiza tefsirskih teorija

O KNJIZI

Literarno čitanje, ili literarna recepcija Kur'ana predstavlja jednu od mnoštva intelektualnih reakcija na logiku i izazove modernog doba. Uprkos činjenici da postoje sasvim čvrsta ishodišta ovakvog pristupa u našoj intelektualnoj tradiciji, naročito ako se uzmu u obzir nastojanja i rezultati poznatih komentatora Kur'ana, te učenjaka koji su se bavili fenomenom i'džaza, treba naglasiti kako ipak postoje korjenite razlike između specifičnosti klasičnih i modernih čitanja i tumačenja. To su razlike utemeljene na potpuno drugačijim pristupima jeziku, stilu i tumačenju.

U knjizi se analiziraju tri nivoa upotrebe jezika u modernim tumačenjima Kur'ana i to: upotreba jezika u svrhu egzoterijskog tumačenja Kur'ana, upotreba jezika u svrhu ezoterijskog tumačenja te na kraju upotreba jezika u svrhu objašnjenja i'džaza, odnosno objašnjenja nemogućnosti imitiranja kur'anskog teksta.

Kontekstualizam može biti od pomoći prilikom proučavanja tekstualnih fenomena zbog toga što on zahtijeva povratak prvotnim osnovama jednog teksta. Historijski kriticizam, odnosno historijsko-kritička metoda, sa svim svojim pozitivnim postignućima, u suglasju je s ovom teorijom, koja potvrđuje ideju da književna djela, lingvostilističke ideje i kritiku nije moguće u potpunosti razumjeti niti vrednovati bez spoznaje konteksta i društvenih kretanja vremena u kojem su nastali.


O AUTORU

Omer Hasan al-Qijjam je predavač i istraživač na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta Al-Zarqa’, Jordan. Doktorirao je arapski jezik i književnost na Univerzitetu Jermuk. Radio je kao istraživač na Odjelu za kontrolu rukopisa Fondacije “Al-Risala” u Amanu, te kao predavač na Univerzitetu Jermuk u okviru zajedničkog programa s Američkim univerzitetom u Virdžiniji za podučavanje stranih studenata. Autor je nekolicine knjiga i članaka iz oblasti književne kritike i tumačenja literarnih aspekata Kur'ana.