Faculty Member

Bosanski jezik

Islamska poslovna etika

Rafik Issa Beekun

Početkom mjeseca juna 2015. godine iz štampe je izašla knjiga naslovljena sa Islamska poslovna etika u izdanju Centra za napredne studije i IC “El-Kalem”. Knjiga predstavlja prijevod djela Islamic Business Ethics autora prof. Rafika Issa Beekuna.

Živeći u doba globalnih multinacionalnih i javnih kompanija, sofisticiranog strateškog planiranja, finansija, marketinga, menadžmenta, računovodstva, tehnologije i ljudskih resursa primjećujemo da je nužno raditi na izradi profesionalnog etičkog okvira namijenjenog muslimanima koji imaju za cilj upravljati svojim tvrtkama u korporativnom okruženju 21. stoljeća.

Publikacija  Islamska poslovna etika, prvi put objavljena 1996. godine, nastoji identificirati praktične elemente upravljačke etike unutar određene organizacije kako bi ih lideri mogli sprovesti u praksu, te svakako pruža uvid u model islamske etike koju organizacije trebaju usvojiti.

Knjiga je namijenjena poslovnim ljudima među muslimanima ili uposlenicima koji se svakodnevno moraju suočavati s etičkim izazovima.


Rafik I. Beekun je profesor u oblasti menadžmenta i strategije na Univerzitetu u Nevadi. Bio je šef Odsjeka za menadžment. Doktorirao je na Univerzitetu u Texasu, diplomirao i magistrirao na Columbia Univerzitetu. Specijalizirao se u oblastima strateškog menadžmenta, poslovne etike, liderstva, te veza između duhovnosti i menadžmenta. Autor je mnogo naučnih radova iz oblasti primjenjene psihologije, menadžmenta i poslovne etike, te nekoliko knjiga kao što su Leadership: An Islamic Perspective, Islamic Business Ethics i Strategic Planning and Implementation for Islamic Organizations. Rafik I. Beekun ima veliko iskustvo u radu u i sa islamskim organizacijama a seminare o strateškom planiranju je držao u četrnaest različitih zemalja širom svijeta.