Faculty Member

Bosanski jezik

Islam: religija, praksa, kultura i svjetski poredak

Ismail Raji al-Faruqi

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Islam: religija, praksa, kultura i svjetski poredak autora Ismaʻila R. al-Faruqija. Knjiga predstavlja bosanski prijevod djela Islam: Religion, Practice, Culture & World Order koji je pripremila A. Mulović.

Al-Faruqi je bio začetnik i aktivni učesnik dijaloga islama s drugim religijama na Zapadu. Kao građanin, stanovnik Zapada, al-Faruqi je bio aktivan u pokretu međureligijskog dijaloga koji je začet 1960ih na Zapadu, nakon čega su uslijedile inicijative Svjetskog vijeća crkava i Drugi vatikanski sabor. Može se osjetiti da ova knjiga ima taj dijaloški aspekt al-Faruqijevog intelektualnog angažmana, budući da on u njoj predstavlja značenje i poruku islama široj svjetskoj zajednici. U tom svom poduhvatu, on muslimansku epistemologiju prilagođava novim vremenima.

Al-Faruqi je postavio temelje jedne nove interpretacije i analize suštine islamskog religijskog principa tevhida i njegovog značaja za različite dimenzije ljudskog života, mišljenja i prakse. Zapravo, njegov mnogostrani akademski doprinos podigao je islamske nauke na viši intelektualni stupanj i taj značaj i danas opstaje.


Ismail Raji al-Faruqi (1921-1986) glasoviti je palestinsko-američki islamski mislilac i komparativist religija. Predavao je na Centralnom institutu za proučavanje islama u Karačiju, na Univerzitetu McGill, na univerzitetima u Čikagu i Sirakuzi te na Univerzitetu Temple. Jedan je od osnivača Međunarodnog instituta za islamsku misao (IIIT). Napisao je, priredio ili preveo dvadeset i pet knjiga i objavio više od stotinu radova. Najznačajnija djela su mu: Tawhid: Its Implications for Thought and Life (izdanje na bosanskom: Tevhid: implikacije na mišljenje i život, El-Kalem i Centar za napredne studije, 2011.), Islam and Other Faiths (izdanje na bosanskom: Islam i druge vjere, Centar za napredne studije, 2017), The Cultural Atlas of Islam (u koautorstvu sa suprugom Lamyom al-Faruqi) i Christian Ethics: A Systematic and Historical Analysis of Its Dominant Ideas.


 


 

PREUZIMANJE: Islam – religija, praksa, kultura i svjetski poredak – Ismail Raji al-Faruqi