Centar za napredne studije na SETA-inoj konvenciji balkanskih think-tankova

Centar za napredne studije na SETA-inoj konvenciji balkanskih think-tankova

Saradnik Centra za napredne studije iz Sarajeva Muhamed Jusić učestvovao je u prvoj konvenciji balkanskih think-tankova u Ankari koju je organizovao prestižni istraživački centar SETA (Foundation for Political, Economic and Social Research) iz Turske u saradnji sa Vladinim uredom za odnose sa turskom dijasporom.

Učešće u radu konvencije su uz domaćine uzeli think-tankovi sa područja čitavog Balkana od Slovenije, preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije, Kosova, Makedonije, Rumunije, Bugarske pa do Grčke.

Na više zasebnih sesija tokom dva dana razgovaralo se o brojnim aktuelnim pitanjima koja se tiču Balkana ali i uloge Turske u regionu. Tako se jedan panel bavio pitanjem novog turskog aktivizma na Zapadnom Balkanu i reakcijama na novu ulogu Turske u regionu. Govorilo se i o izazovima stabilnosti Balkana, o preklapanju geopolitičkih utjecaja na području Balkana, o balkanskom i turskom iskustvu euroatlantskih integracija, o refleksiji rata u Siriji i pojave ISIL-a na Tursku i Balkan i na kraju o energetskim politikama Turske i Balkana.

Trećeg dana konvencije učesnici su posjetili vladine institucije i oranizacije koje se bave Balkanom u turskoj vladi. Organizovana je i posjeta novoj zgradi predsjednika i susreti sa brojnim zvaničnicima turske administracije. Na osnovu stavova iznesenih na konvenciji biće sačinjen i poseban izvještaj sa zapažanjima i preporukama koej će biti dostupne vladama u regionu, ali i široj javnosti. Načelno je dogovoreno da se slični sastanci nastave organizovati i u budućnosti ali sa nekim novim temama i u nekoj drugoj balkanskoj državi.