Centar za napredne studije: Donacija tehničke opreme

Pandemija korona virusa obustavila je redovnu nastavu i prisilila obrazovni proces da stane ili se preseli na Internet. Ta nova okolnost još jednom je potcrtala socijalne razlike među građanima BiH.

Naime, prema podacima Vijeća roditelja Kantona Sarajeva, samo u tom kantonu, gdje je situacija inače najbolja, oko 500 učenika nema nikakve uvjete za pristup Internetu.

U cilju hitnog rješavanja ovog problema, Centar za napredne studije donirao je 12 računara i dva laptopa. Uručio je i 4 računara koja je donirala firma Authority Partners.

Pozivamo i druge organizacije da se pridruže ovoj akciji širom Bosne i Hercegovine. Uvjereni smo da možemo svakom djetetu osigurati pristup online nastavi.