BYS: Predavanja iz ekonomije i međunarodnih odnosa

U okviru Balkanske škole za mlade, ove sedmice su nastavljene aktivnosti. Počela su predavanja iz oblasti ekonomije za drugu generaciju, dok su nastavljena predavanja iz međunarodnih odnosa prvoj generaciji programa.

U utorak, 13. decembra, održano je uvodno predavanje iz modula Ekonomija. Predavač mr. Amel Kovačević predstavio je osnovne pojmove iz ove oblasti, te kroz interakciju sa polaznicima nastojao pojasniti koliki značaj ova oblast može imati za jedno društvo, kako na lokalnom tako i na globalnom planu.

Predavanje dr. Hamze Karčića prvoj generaciji Balkanske škole za mlade tretiralo je utjecaj geografskog položaja države na njene geostrateške i geopolitičke ciljeve. Također, predstavljen je i problematiziran značaj međunarodnih nevladinih i humanitarnih organizacija kroz predstavljanje njihovih interesa i područja djelovanja. Bogata i sadržajna rasprava bila je potaknuta pomenom investicionih projekata, poput projekata izgradnje plinovoda, te onoga što ovakve vrste investicija mogu donijeti pojedinoj državi i regijama u političkom smislu.

Leave a Reply