Banja Luka: Peta radionica o slobodi vjere

Banja Luka: Peta radionica o slobodi vjere

Peta radionica pod nazivom Sloboda vjere i uvjerenja: savremena teorija i praksa održana je u subotu, 24. oktobra 2015. godine u Banja Luci.

Radionica, čiji su organizatori Centar za napredne studije i Fondacija Konrad Adenauer realizirana je uz podršku Muftijstva banjalučkog. Riječi dobrodošlice ispred organizatora uputili su Mirnes Duranović, projektni menadžer pri Centru za napredne studije, te Muris ef. Spahić, koordinator pri Muftijstvu banjalučkom.

Kroz izlaganje na temu “Sloboda vjere i uvjerenja: teoretski okvir” mr. Đermana Šeta  je u prvoj sesiji predstavila teoretske postulate i kretanje prava na slobodu vjere u različitim društvima svijeta, sa posebnim akcentom na tretiranje slobode vjere u Zapadnoj Evropi, pozivajući se pritom na referentna imena čiji su radovi objavljeni u publikaciji CNS-a Sloboda vjere i uvjerenja: Priručnik.

Emir Kovačević se fokusirao na iskustva i standarde Evropskog suda za ljudska prava, dok su učesnici kroz radionicu imali priliku diskutovati i odlučivati o određenim sudskim procesima pokrenutim na spomenutom sudu.
Završna sesija pod nazivom Sistem zaštite slobode vjere i uvjerenja u Bosni i Hercegovini,akoju je vodio dr. Nedim Begović, ponudila je uvid u važeći zakonski okvir u BiH kada je u pitanju sloboda vjere, te su  polaznici imali priliku biti u ulozi sudija na parnicama vođenim pred bh. sudovima, pokrenutim po optužnicama za povredu slobode vjere.
Petom radionicom u Banja Luci završen je ciklus radionica o slobodi vjere realiziranih zahvaljujući saradnji Fondacije Konrad Adenauer i Centra za napredne studije tokom 2015. godine. Radionice su realizirane u pet bosanskohercegovačkih gradova (Sarajevo, Tuzla, Livno, Mostar i Banja Luka), a u radu je učestvovalo više od stotinu osoba različitih profesija, te različite religijske pripadnosti. Radionice su nastojale podići svijest o slobodi vjere, vjeroispovijesti i uvjerenja kod određenog broja stanovnika Bosne i Hercegovine, te svijest o mehanizmima kako zaštititi ili omogućiti vjerske slobode.