Balkanska škola za mlade: radionica

Proteklog vikenda, u okviru Balkanske škole za mlade, realizirana je radionica pod nazivom Pravilna ishrana studenata.

Polaznici obje generacije programa imali su priliku tokom cjelodnevne radionice, koja je održana u subotu 5. novembra u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije, slušati i razgovarati o pravilnoj ishrani sa posebnim osvrtom na prehranu studentske populacije (19-25 godina starosti).

Trenerica dr. Irzada Taljić je sa studentima podijelila znanje i iskustva iz oblasti nutricionizma, gdje je posebnu pažnju posvetila karakteristikama studentske prehrane i smjernicama za adekvatno unapređivanje studentskih obroka. Također, polaznici su se imali priliku upoznati za značajem namirnica koje posjeduju određene supstance koje pospješuju funkcije mozga, jačaju pamćenje i koncentraciju, što je studentima naročito potrebno u periodu pripremanja ispita.

Posljednji dio radionice odnosio se na osmišljavanje adekvatnog dnevnog obroka, što su studenti raspoređeni u grupe vršili na osnovu tabela o energetskom i nutritivnom sastavu pojedinih namirnica.

 


Doc. Dr. Irzada Taljić je predavač na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.  Magistrirala na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu iz naučne oblasti Kontrola kvaliteta hrane i pića. Na istom fakultetu je i doktorirala iz naučne oblasti Nutricionizam. Zaposlena je na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za kulturu življenja i tehnički odgoj. Specijalistički rad je uradila na Univerzitetu u Lleidi, Španija. Provela je više studijskih boravaka na univerzitetima van BiH: Holandija, Španija, Austrija, Češka Republika. Učestvovala je u više međunarodnih projekata kao što su TEMPUS, WUS i CEEPUS. Autorica je velikog broja objavljenih naučnih i stručnih radova u međunarodno priznatim bazama.

Leave a Reply