13. ljetna škola počela / 13th Summer School launched

Počela trinaesta CNS ljetna škola: „Islam u savremenom svijetu“


U četvrtak, 10. augusta 2023. godine, počela je trinaesta ljetna škola pod nazivom „Islam in Contemporary World“ namijenjena studentima iz Evrope. Edukativna ljetna škola, koja će trajati do 17. augusta 2023. godine, donosi priliku za razmjenu znanja, mišljenja i ideja među studentima iz različitih zemalja Evrope. Na ovogodišnjoj ljetnoj školi, učešće je uzelo 45 studenata iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije, Turske, Norveške, Švicarske, Španije te Sjedinjenih Američkih Država. Ljetna škola biti će organizirana u Podgorici i Sarajevu.

Ljetnu školu organizirao je Centar za napredne studije uz podršku partnera Centra za međukulturno razumijevanje „Horizonti“ iz Podgorice, Centra za dijalog – Vesatijja, te Medrese „Mehmed Fatih“ iz Podgorice i Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.

Učesnici će tokom programa imati priliku slušati i aktivno učestvovati predavanjima prof. Ferida Muhića, dr. Ermina Sinanovića, dr. Ahmeta Alibašića, dr. Dževade Šuško, dr. Hikmeta Karčića, dr. Mentora Beqe, dr.Muse Musaija, dr. Mirze Sarajkića, dr. Ehlimane Memišević, dr. Ardiana Muhaja, mr. Đermane Kurić, mr. Sehije Dedović, Omera Kajoshaja i drugih.

Osim edukativnog programa, učesnici će imati priliku posjetiti neke od značajnijih historijskih, vjerskih i kulturnih objekata gradova domaćina, kao i Bar, Mostar i Srebrenicu.

Ljetna škola predstavlja priliku za poticanje dijaloga, razmjenu perspektiva i jačanje međusobnog razumijevanja među studentima koji dolaze iz različitih dijelova svijeta. Program će pomoći studentima da prošire svoja saznanja o savremenim aspektima islama i njegovom uticaju na svijet.


Thirteenth CNS Summer School “Islam in Contemporary World” launched

On Thursday, August 10, 2023, the thirteenth summer school titled “Islam in the Contemporary World” launched, aimed at students from Europe. This educational summer school, scheduled to run until August 17th, 2023, offers an opportunity for knowledge, opinions, and ideas exchange among students from various European countries. This year's summer school hosts 45 students from Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia, Albania, Turkey, Norway, Switzerland, Spain, and the United States. The summer school will be held in Podgorica and Sarajevo.

The summer school was organized by the Center for Advanced Studies with the support of partners: The Center for Intercultural Understanding “Horizonti” from Podgorica, the Center for Dialogue – Vesatjja, the “Mehmed Fatih” Madrasa from Podgorica, and the International University of Sarajevo.

During the program, participants will have the opportunity to listen to and actively engage in lectures by Prof. Ferid Muhić, Dr. Ermin Sinanović, Dr. Ahmet Alibašić, Dr. Dževad Šuško, Dr. Hikmet Karčić, Dr. Mentor Beqa, Dr. Musa Musai, Dr. Mirza Sarajkić, Dr. Ehlimana Memišević, Dr. Ardian Muhaj, Mr. Đermana Kurić, Mr. Sehija Dedović, Omer Kajoshaj and others.

Apart from the educational program, participants will have the opportunity to visit some of the significant historical, religious, and cultural sites in the host cities, as well as Bar, Mostar and Srebrenica.

The summer school offers a platform for dialogue, exchange of perspectives, and strengthening mutual understanding among students coming from various parts of the world. The program will assist students in expanding their knowledge of contemporary aspects of Islam and its influence on the world.