Yearbook of Muslims in Europe, Volume 7

23 Novembar 2015
Komentari 0
23 Novembra 2015, Komentari 0

87072Godišnjak muslimani u Evropi (Yearbook of Muslims in Europe, Volume 7) pruža ažurirane informacije vezane za muslimane i njihov položaj u Evropi. U ovom Godišnjaku predstavljeni su podaci koji se odnose na 44 zemlje Europe. 

Godišnjak predstavlja zemlje pojednačno, navodeći niz statističkih podataka uz procjenu njihove pouzdanosti, prikaz pravnog statusa zajednice i postignutih sporazuma, pregled organizacija koje djeluju, kao i pregled značajnih aktivnosti, trendova i razvoja zajednica u određenoj državi. Podaci su ažurirani u odnosu na prethodno izdanje publikacije.

Godišnjak predstavlja referentni rad za istraživanja koja se odnose na muslimane u Evropi. Ova publikacija je važan izvor informacija za pripadnike vladinog i nevladinog sektora, novinare, političare, kao i naučnike/istraživače.

Urednici Godišnjaka, izdanja renomirane izdavačke kuće Brill, su: Oliver Scharbrodt, University of Chester; Samim Akgönül, Strasbourg University; Ahmet Alibašić, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Centar za napredne studije; Jørgen S. Nielsen, University of Copenhagen; Egdūnas Račius, Vytautas Magnus University.

Više o dostupnosti spomenute publikacije na: Yearbook of Muslims in Europe, Volume 7

Upisivanje komentara onemogućeno.