6 Februar 2011
Komentari 0

Islamic Revival in Bosnia and Herzegovina 1992-1995 (Harun Karčić)

6 Februara 2011, Komentari 0

Although there has been much talk about the revival of Islam in Bosnia and Herzegovina during the last decade, only a handful of serious academic studies have been done on this topic.


17 Januar 2011
Komentari 0

Šta nam govore brojke bosanskih ratnih žrtava? – Marko Attila Hoare

17 Januara 2011, Komentari 0

Početkom 2008. godine Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC) čiji je predsjednik Mirsad Tokača, objavio je još uvijek nepotpune rezultate opsežnog istraživanja koje se ticalo broja ljudi koji su poginuli tokom Bosanskog rata.


30 Novembar 2010
Komentari 0

Profesor Enes Karić i profesor Nerzuk Ćurak na forumu Centra za napredne studije

30 Novembra 2010, Komentari 0

Centar za napredne studije (CNS) organizirao je u Sarajevu u Centru za interdisciplinarne studije (CIPS) forum o temi “Uspon radikalne desnice u Evropi: Implikacije za BiH?”.

O ovoj temi govorili su prof. dr. Enes Karić i prof. dr. Nerzuk Ćurak sa Univerziteta u Sarajevu.


17 Oktobar 2010
Komentari 0

Bošnjaci su uvijek bili Bošnjaci

17 Oktobra 2010, Komentari 0

U organizaciji Centra za napredne studije i podršku Centra za civilizaciju Balkana BALMED jučer je u hotelu Saraj u Sarajevu upriličena tribina na temu “Nacionalni identitet Bošnjaka između autentičnosti i epigonstva: činjenice, izazovi i prijetnje”.


20 Septembar 2010
Komentari 0

Završena konferencija „Budućnost religije u eri globalizacije”

20 Septembra 2010, Komentari 0

U ponedjeljak 20.09.2010. godine je održavanjem šeste, ujedno i posljednje sesije završena dvodnevna konferencija „Budućnost vjere u eri globalizacije”.

Ova konferencija, čiji su organizatori bili Fakultet islamskih nauka, Centar za napredne studije i Međunarodni institut za islamsku misao, okupila je veliki broj predavača iz raznih krajeva svijeta i različitih religijskih pripadnosti.


12 Septembar 2010
Komentari 0

Intervju mr. Ahmeta Alibašića: “Sad se posvetimo našim kolektivnim farzovima”

12 Septembra 2010, Komentari 0

I ovaj put su se mnogi lijepo obukli na Bajram, a potom otišli u kafanu? Alibašić: To je znak da se kultura potpuno odvojila od vjere. Nažalost, neki tako olahko izgube poene koje su mu kotrpno zaradili tokom ramazana. A toliko je blagodati Božijih koje su dopuštene. Doduše, malo je mjesta gdje danas možete otići izvan kuća da budete mirne savjesti. Uopće, kultura odmora i zabave nam je, vjerski i moralno govoreći, zapuštena i na tom planu malo je alternative. Pozvao bih naše umjetnike i kulturne radnike da se više potrude oko toga. Odmor i zabava su ozbiljne stvari.


10 Septembar 2010
Komentari 0

Direktor CNS-a na američkom Nacionalnom javnom radiju

10 Septembra 2010, Komentari 0

Poslušajte intervju direktora CNS-a, mr. Ahmeta Alibašića, na američkom Nacionalnom javnom radiju.


6 Septembar 2010
Komentari 0

Promocija djela profesora Abdulhamida Ebu Sulejmana

6 Septembra 2010, Komentari 0

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Međunarodni institut za islamsku misao (IIIT), IC El-Kalem i Centar za napredne studije Vas pozivaju na promociju djelá profesora Abdulhamida Ebu Sulejmana KUR’ANSKA VIZIJA u prijevodu dr. Enesa Karića i KRIZA ISLAMSKE CIVILIZACIJE u prijevodu Ahmeda Halilovića


1 Septembar 2010
Komentari 0

Međunarodna konferencija: Budućnost vjere u eri globalizacije

1 Septembra 2010, Komentari 0

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Asocijacija muslimanskih društvenih znanstvenika Ujedinjenog Kraljevstva (AMSS UK), Međunarodni institut za islamsku misao (MIT) i Centar za napredne studije organiziraju međunarodnu konferenciju “BUDUĆNOST VJERE U ERI GLOBALIZACIJE” 19. i 20. septembra 2010. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.


1 August 2010
Komentari 0

Militantni ekstremisti: haridžije našeg doba (Mr. Ahmet Alibašić)

1 Avgusta 2010, Komentari 0

Ovaj tekst pokušava odgovoriti na tri pitanja koja se ovih dana često postavljaju u našoj javnosti: Ko su ljudi koji su počinili teroristički akt u Bugojnu? Ko je odgovoran za njihovo zaustavljanje? Je li Islamska zajednica učinila dovoljno? On se svojim prvim dijelom obraća prije svega muslimanskoj javnosti u nas a drugim i trećim našoj široj javnosti. Njegov cilj nije da dekonstruira ni ekstremistički diskurs ni politizaciju bugojanskog slučaja, mada i za tim ima potrebe.