Psihološke osnove pripreme djece za školu

Opis izdanja

Autor
 CNS
Godina izdanja
 2015.
Kategorija
Izdanja BOS

Krajem novembra 2015. godine, u izdanju Centra za napredne studije, iz štampe je izašla knjiga Psihološke osnove pripreme djece za školu autorice Anele Hasanagić.

Knjiga Psihološke osnove pripreme djece za školu je, prvenstveno, namijenjena studentima Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje, i osmišljena je i kao priručnik, odnosno dio literature, koji na jednom mjestu pokušava objasniti i sakupiti relevantne činjenice iz oblasti dječije psihologije koje su neophodne za rad u predškolskoj ustanovi, a prije svega za rad sa djecom koja prolaze program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja. Nastala je kao plod višegodišnjeg rada kako u prikupljanju teoretskih, tako i praktičnih spoznaja, koje su ovdje, na neki način, i podijeljene sa čitaocem.

Knjiga je podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu se nastojalo obuhvatiti kako starije, tako i novije teoretske spoznaje potkrijepljene istraživanjima koja objašnjavaju dječiji rast i razvoj, kao i karakteristike djece u predškolskom periodu, sa osobitim naglaskom na uzrast neposrednog polaska u školu (5- i 6-godišnjaci). Kroz ova razmatranja, nastojalo se staviti u ulogu studenta i navesti sve ono što student, a jednog dana profesionalac u praksi treba znati kada se susretne sa grupom djece predškolskog uzrasta.

U drugom dijelu knjige nastojalo se navesti neke od praktičnih ideja, koje mogu poslužiti u radu sa djecom. Naravno, u drugom dijelu se mogu naći samo neki od primjera za razvoj specifičnih područja o kojima je bilo govora u prvom dijelu knjige. Odgajatelji i učitelji u svakom slučaju moraju upotrijebiti svoju kreativnost u unapređivanju i inoviranju materijala koji se mogu koristiti u pedagoškoj praksi.

U ovoj knjizi i roditelji mogu naći zanimljivosti koje će im pomoći u podizanju vlastite djece, osobito praktični dio je za roditelje iznimno važan, ali i u teoretskom dijelu mogu naći informacije koje će im pomoći u razumijevanju djeteta i suočavanjima sa izazovima koje pred njih stavlja roditeljstvo.

(Iz Predgovora knjige)

Knjigu u PDF formatu možete u cjelosti preuzeti ovdje:

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: 2.21MB)


186_06Dr. sc. Anela Hasanagić dodiplomski i postdiplomski studij završila je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Istočno Sarajevo na temu “Indikatori zrelosti djece za polazak u školu”. Jedan je od utemeljitelja Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, gdje od 2005. godine radi kao viši asistent, a potom i kao docent na psihološkoj grupi predmeta. Danas radi kao profesor na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu gdje predaje predmete Statistika, Metodologija, Eksperimentalna psihologija, Psihometrija, Adolescencija i kultura mladih, a angažovana je i na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici na predmetima Dječija psihologija, Razvojna psihologija, Edukacijska psihologija i Priprema djece za školu. Autorica je brojnih radova iz oblasti dječije i edukacijske psihologije, učestvovala je na mnogim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.